Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwiec 2024r.

Info-linia: 08:00-16:00 (Pn-Pt)|E-mail: #Regulamin i warunki współpracy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem marki Naklejki Magnetyczne, działającej pod adresem www.naklejki-magnetyczne.pl jest podmiot PW-Studio P. Węglarz, M. Łysoń s.c. NIP: 5512619478, zwany dalej Wykonawcą.
 2. Każdy partner handlowy z chwilą podjęcia czynności zmierzających do realizacji wspólnych zleceń jest zobligowany do zapoznania się oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

§2 Składanie zamówień

 1. Serwis umożliwia partnerom handlowym wyceny zleceń oraz składanie zamówień za pośrednictwem strony www.naklejki-magnetyczne.pl
 2. Składający zamówienie jest zobowiązany do przesłania danych, umożliwiających weryfikację Klienta oraz odbiory produktów.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 4. Klient nie dysponujący projektem graficznym jest zobowiązany do przesłania danych, które umożliwią jego przygotowania oraz zaakceptowania oferowanej ceny prac projektowych.
 5. Klient dysponujący gotowym projektem graficznym jest zobowiązany do jego przesłania w formacie określonym przy specyfikacji produktu w zakładce oferta.
 6. Gotowe projekty graficzne można przesyłać za pośrednictwem udostępnionych danych do serwera ftp, poprzez serwis: www.wetransfer.com lub drogą mailową w przypadku projektów o rozmiarze nieprzekraczającym 10mb.

§3 Realizacja zamówień

 1. Wykonawca rozpoczyna realizację zlecenia w momencie zaakceptowania przez Klienta zaproponowanych propozycji graficznych lub pozytywnej weryfikacji dostarczonych projektów graficznych oraz warunków współpracy zawartych w ofercie do których należą m.in.: oferowane ceny, terminy realizacji, formy płatności, warunki odbioru/dostawy produktów.
 2. Ceny udostępnione w serwisie www.naklejki-magnetyczne.pl oraz zawarte w ofercie mailowej są cenami netto, chyba że wykonawca określi inaczej.
 3. Terminy realizacji zlecenia liczone są w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 za wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy przypadających w tym przedziale czasowym.
 4. Płatności dla podmiotów funkcjonujących na rynku poniżej 3 lat oraz osób nie będących podmiotami gospodarczymi dokonywane są przed przystąpieniem do realizacji zlecenia na podstawie faktury proformy (przedpłata). Wówczas pierwszy roboczy dzień realizacji zlecenia przypada na 1 dzień później od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym lub nadesłaniu potwierdzenia przelewu.
 5. Dla podmiotów działających na rynku powyżej 3 lat możliwe jest przyznanie odroczonego terminu płatności. Wykonawca pozostawia sobie możliwość przyznanie indywidualnych form płatności w odniesieniu do danego podmiotu.
 6. Po przyjęciu zlecenia do realizacji zmiany w projektach są niemożliwe.
 7. Wykonawca nie odpowiada za produkty wyprodukowane na podstawie błędnie przygotowanych projektów graficznych (w szczególności: rozmiar, rozdzielczość, kolory, kształty, spady, marginesy, błędy ortograficzne i interpunkcyjne, literówki itp.) dostarczonych przez Klienta oraz produkty wyprodukowane na podstawie projektów przygotowanych przez Wykonawcę, które zostały wcześniej zweryfikowane i zaakceptowane przez Klienta.
 8. Akceptację zaproponowanej oferty (wyceny i/lub projektu graficznego) przez Klienta rozumie się poprzez dokonanie płatności i/lub akceptację drogą mailową.
 9. Dane podane przez Użytkowników podczas składania zamówień, mogą zostać wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.).

§4 Dostawa produktów

 1. Wykonawca korzysta z usług firm kurierskich GLS, UPS, Poczta Polska oraz DPD. Czas dostawy produktów określone są w regulaminach firm kurierskich (z reguły dostawa trwa 1-2 dni roboczych).
 2. W dniu nadania lub w dniu doręczenia przesyłki, Klient otrzymuje nr listu przewozowego w celu możliwości monitorowania przesyłki.
 3. Wykonawca nie odpowiada za możliwe opóźnienia dostaw przesyłek wynikłe po stronie przewoźnika.
 4. Chęć skorzystania z usługi wysyłki anonimowej (typu No-Name) należy zgłaszać przy składaniu każdego zamówienia, którego ta usługa ma dotyczyć.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia paczek wynikające z niewłaściwego ich traktowania przez firmę kurierską. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia i poinformować Wykonawcę o tym fakcie.
 6. Przesyłki nadawane przez Wykonawcę nie są ubezpieczone chyba, że Klient wyrazi wolę ubezpieczenia przesyłki.
 7. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta kosztami magazynowania lub przeadresowywania przesyłki z tytułu nieodebrania paczki w wyznaczonym miejscu i czasie.
 8. Odbiór osobisty produktu jest możliwy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę.

§5 Odstąpienie od zlecenia

 1. W momencie przyjęcia zlecenia do realizacji przez Wykonawcę Klient nie ma możliwości odstąpienia od zlecenia.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od realizacji zlecenia przed przyjęciem zlecenia do realizacji przez Wykonawcę, ale po wykonaniu prac projektowych drukarnia Advanced zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi z tytułu wykonania prac projektowych.
 3. Klient ma prawo odstąpić od zlecenia w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zlecenia po stronie Wykonawcy powyżej 5 dni roboczych, za wyjątkiem sytuacji gdzie opóźnienie produkcyjne spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Wykonawcy.
 4. Wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia bez podawania przyczyny.

§6 Normy i odchylenia

 1. Dla wydruków dopuszcza się tolerancję rozmiaru do 3% całkowitego wymiaru. Odchylenia te wynikają z stosowanej technologii produkcji. Odstępstwa od rozmiaru w zakresie podanej tolerancji nie podlegają reklamacji.
 2. Uzyskane kolory, ostrość, odcień, głębia, nasycenie, kontrast, rozdzielczość (w tym wielkość kropli) wydruków mogą się różnić w przypadku gdy wydruki wykonywane są na różnych materiałach oraz za pomocą różnych urządzeń (np. druk cyfrowy, offsetowy, pantone, eco-solventowy, mild-solventowy).
 3. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zaleca się zamówienie próbki produktu.

§7 Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest przesłanie przez poszkodowanego pisemnej reklamacji drogą mailową wraz z opisem występujących niezgodności oraz fotografią (jeśli jest to możliwe) i określeniem żądań z tytułu zgłaszanej reklamacji.
 2. Reklamacje wynikłe z indywidualnych ustawień komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o kolorach nie będą rozpatrywane.
 3. Nie odpowiadamy za skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia jeżeli ma to miejsce z przyczyn od nas niezależnych.
 4. Wykonawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego oraz zwrotu reklamowanego produktu (jeżeli Wykonawca tego wymaga).
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji przez Wykonawcę ewentualne koszty związane z dostawą reklamowanych produktów do Wykonawcy pokrywa Klient. W takiej sytuacji Wykonawca pokrywa koszty z tytułu dostawy naprawionego produktu do Klienta.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo zwrotu środków za zakupione produkty w przypadku nie podjęcia prac naprawczych z tytułu pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

§8 Polityka prywatności

 1. Użytkownik korzystając ze strony internetowej www.naklejki-magnetyczne.pl wyraża zgodę na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z pełną treścią polityki prywatności dostępną pod adresem https://www.naklejki-magnetyczne.pl/polityka-prywatnosci,prywatnosc.html i ją akceptuje.
 • Oklejanie samochodów

  Oklejanie samochodów naklejkami magnetycznymi zapoznaje klientów z produktem. Zwiększa szansę zapamiętania firmy przez odbiorcę reklamy. Samochody z logo bądź danymi teleadresowymi firmy podnoszą jej prestiż...Zobacz więcej
 • Reklama na samochód

  Reklama na samochód przyciąga uwagę kierowcy i pieszego. Poruszą się "żywo" po drogach, dociera do osób na terenie, którym poruszasz się swoim samochodem. Dba o dobry wizerunek firmy. Wyróżnia Twoje samochody na drodze...Zobacz więcej
 • Naklejki na samochód

  Naklejki na samochód magnetyczne nie niszczą lakieru. Naklejasz i odklejasz z karoserii Twojego samochodu, w odpowiednim dla Ciebie miejscu i czasie. Zamieniaj samochód prywatny w firmowy. Bezpieczna reklama bez ograniczeń...Zobacz więcej
 • Magnesy na lodówkę

  Twój markowy produkt, który codziennie utrzymuje bliski kontakt z klientem. Magnesy na lodówkę utrwalają się w umyśle klienta. Lodówka jest przedmiotem codziennego użytku. Popraw znajomość i rozpoznawalność Twojej marki...Zobacz więcej

Stronga główna|Realizacje|Projekty|Informacje|Cennik|Zamów|Kontakt|Regulamin|Polityka prywatności

© 2018 Naklejki Magnetyczne

XZamknijTa strona korzysta z coockies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji o ich wykorzystaniu znajdziesz w Polityce prywatności.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności.